บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตพืชผักด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง ผัก ส่งออก
-:: ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)) ::-